Wywóz odpadów nietypowych i szkodliwych

Wychodzimy naprzeciw potrzebom związanym z wywozem odpadów różnego typu. Zdajemy sobie sprawę, że pozbycie się nietypowych śmieci czy pozostałości po pracach budowalnych może być skomplikowane. Dlatego, oprócz wynajmu kontenerów na opady po pracach remontowych, oferujemy również odbiór i zgodną z przepisami utylizację śmieci nietypowych i szkodliwych. Przyjmujemy między innymi odpady zawierające azbest (najczęściej pokrycia dachowe eternitowe) oraz inne materiały uznawane za niebezpieczne dla zdrowia. Przyjęcie takich odpadów odbywa się z zachowaniem szczególnych procedur, tzn. odpad musi być odpowiednio zapakowany na paletach i szczelnie ofoliowany, owinięty pasami uniemożliwiającymi rozrywanie folii.

Możesz zlecić nam także wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej. Często są to śmieci, które nie mogą trafić do pojemników na odpady komunalne i wymagają specjalnej formy odbioru i utylizacji. Odpady  z prowadzenia działalności gospodarczej czy typowo przemysłowe odbierane są według indywidualnych zleceń z zachowaniem zasad przepisów BHP dotyczących wywozu odpadów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wywozu odpadów nietypowych, zachęcamy do kontaktu z firmą Jumar w wygodnej dla Ciebie formie.