logo Jumar - firmy zajmującej się sprzedażą kruszyw i żwiru
Serdecznie witamy


J

Wywóz gruzu 

Żwir Szczecin

Sprzedaż Kruszyw

Piasek Płukany Szczecin

Piasek Zasypowy Szczecin

Gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług, terminowość i minimum formalności.

 

 

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ!!!

 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dn. 01.07.2013 r. obowiązki związane z wywozem odpadów komunalnych przejmują samorządy. Wszelkich informacji nt. funkcjonowania systemu odbioru odpadów mogą Państwo uzyskać w urzędzie gminy, w której zamieszkują. Poniżej podajemy link do witryny informującej o zmianach w Szczecinie. 

http://ekozmiany.szczecin.pl 

 

 

 

U NAS DO NABYCIA UŻYWANE POJEMNIKI NA ODPADY "ZIELONE" O POJEMNOŚCI 120 i 240 l.

 

Zajmujemy się:

 

  • obsługą w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z ich selektywną zbiórką: z posesji prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, biur, budynków administracji; kompleksową obsługą gmin w zakresie gospodarki odpadami
  • odbiorem odpadów pobudowlanych w kontenerach, workach typu BIG-BAG i odpadów przemysłowych wg specjalnych procedur
  • odbiorem odpadów zawierających azbest / eternit
  • sprzedażą kruszyw: piasek płukany, piasek zasypowy, żwir, gruz
  • asenizacją (wywóz ścieków / opróżnianie szamb)
  • zamiataniem ulic i placów zamiatarką
  • w okresie zimowym odśnieżaniem, wywozem śniegu, podstawianiem skrzynek na piasek z solą Naszym Klientom

 

na rynku od 35 lat

 

30 lat

 

Zakład Produkcyjno Handlowo Gastronomiczny
"JUMAR"Julian Maruszewski

ul. Długa 20

72-006 Mierzyn 

 

 

NIP 852-030-00-66

REGON 005480507

nr ewid. dz. gosp:

WSO.DG.ES.6412-0272/90

 

auta firmy Jumar wożące piasek zasypowy i płukany
Odpady komunalne

 


off
Odpady pobudowlane i inne

 


off
Wywóz szamba


off
Sprzedaż kruszyw


off
reklama-wizualna.com