Zasady bezpieczeństwa przy wywozie odpadów azbestowych

praca z azbestem

Kiedyś azbest był powszechnie wykorzystywany do produkcji różnego rodzaju materiałów budowlanych, w szczególności płyt azbestowo-betonowych, stosowanych jako element pokryć dachowych i elewacji. Miało to związek z pożądanymi właściwościami tego materiału – niepalnością, dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę oraz plastycznością. Dziś wiadomo już, że włókna azbestowe mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i z tego względu zarówno produkcja, jak i obrót istniejącymi wyrobami z azbestem są zakazane. Problem odpadów jest jednak ciągle aktualny.

Co warto wiedzieć przed wywozem odpadów azbestowych?

Wszelkie prace związane z demontażem materiałów zawierających włókna azbestowe, ich składowaniem i transportem, są niebezpieczne i wymagają ścisłego stosowania się do obowiązujących w tym zakresie zasad. Przede wszystkim nie wolno usuwać wyrobów azbestowych na własną rękę! Jeśli szukasz firmy, która jest upoważniona do wywozu odpadów azbestowych w Szczecinie, zapraszamy do kontaktu. Musisz jednak pamiętać, że likwidację azbestu należy najpierw zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wyroby z azbestu trzeba również odpowiednio zabezpieczyć, by minerały te nie przedostały się do środowiska i nie naraziły znajdujących się w okolicy osób.

Zabezpieczenie i wywóz odpadów zawierających azbest

Miejsce wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu powinno być odpowiednio oznaczone. W kontenerze nie można umieszczać żadnego innego materiału poza azbestem. Wyroby muszą być zabezpieczone przed pyleniem, dlatego przed transportem pojemnik należy dokładnie okryć folią. Nie powinien być on zbyt duży, ponieważ azbest jest dość ciężki, a ponadto paczki muszą zmieścić się na paletach, by mogły być rozładowywane przez wózek widłowy.