Co się dzieje z gruzem wywożonym w kontenerach?

gruz

Wszystkie prace budowlane i remontowe wiążą się z dużą ilością wytwarzanego gruzu, który trzeba zutylizować w odpowiedni sposób. Nie można go wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne. Niezawodnym rozwiązaniem problemu odpadów budowlanych jest wynajem kontenerów przeznaczonych specjalnie na składowanie gruzu. Jeżeli więc zamierzasz przeprowadzić remont w swoim domu albo planujesz inwestycję budowlaną, nie zapomnij zamówić kontenera o odpowiedniej, dopasowanej do Twoich potrzeb pojemności. Nasza firma podstawi go we wskazane przez Ciebie miejsce, a po zapełnieniu, odbierze gruz wraz z innymi odpadami i zajmie się ich prawidłową, zgodną z przepisami utylizacją.

Czym jest gruz i jakie jego rodzaje wyróżniamy?

Pod ogólnym pojęciem gruzu kryją się aż trzy kategorie tego rodzaju odpadów budowlanych. Wyróżniamy gruz czysty, czyli jednorodne odpady powstające w wyniku przeprowadzania prac budowlanych i remontowych (np. ziemia, kamienie, piasek, ceramika, gruz betonowy i ceglany), gruz zmieszany (np. gruz betonowy czy ceglany, a także folie zabezpieczające, butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, szkło i złom) oraz gruz zanieczyszczony, czyli mieszankę wszystkich wymienionych wcześniej odpadów z uwzględnieniem brudnego styropianu, płyt gipsowo-kartonowych, wiader po farbach lub zaprawach, siatek montażowych, fragmentów betonu, różnych tekstyliów (np. dywany, wykładziny czy ubrania) oraz odpadów niebezpiecznych.

Dlaczego warto wynająć kontener na gruz?

Wynajęcie kontenera na gruz to doskonały i stosunkowo niedrogi sposób na legalne pozbycie się uciążliwych odpadów budowlano-remontowych. Dzięki tej usłudze nie będziesz musiał samodzielnie wywozić gruzu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zaoszczędzisz sporo czasu, energii i nerwów.

Jak wygląda utylizacja gruzu z kontenerów?

Gruz musi być zutylizowany we właściwy i zgodny z prawem sposób. Firmy zajmujące się wynajmem kontenerów na gruz najczęściej posiadają maszyny przeznaczone do recyklingu tego typu odpadów. Przed przystąpieniem do recyklingu pracownicy takich firm dokonują selekcji i podziału znajdujących się w kontenerach odpadów tak samo jak w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki temu wiadomo, które z odpadów nadają się do ponownego wykorzystania (np. po pokruszeniu lub zmieleniu), a które muszą być ekologicznie zutylizowane.